List of Hindu Temples in Sri Lanka

 • Saraswathi Kovil in Kalaimagal Veethi, Ariyalai, Jaffna, Sri Lanka
 • Nallur Kanthaswamy Kovil
 • Aiyanar Kovil, Neduntheevu West, Neduntheevu
 • Neluvini Pillaiyar Kovil, Neduntheevu
 • Kanthasamy Kovil, Neduntheevu
 • Maviddapuram Kanthasamy Kovil
 • Thellipalai Amman Kovil
 • Kathirkamam Murugan Temple
 • Kathirasen Kovil, Bampalapitya, Colombo
 • Tellipalai kasi vinayakar kovil
 • varani arasu ninra pulam periya thampiran kovil
 • Karainagar kilavankadu kanthasuvami Kovil
 • Karainagar Sivan Temple
 • Karainagar Varivalavu Katpaga Vinayakar Kovil
 • Karainagar Sadayali Vairavar Kovil
 • Karainagar Thirunagaranpitti Vairavar Kovil
 • Karainagar Maruthady Viragaththy Vinayakar Kovil
 • Vadaliyadaippu putharanai sri sithi vinayakar kovil
 • Sandilipay naga poosani amman kovil
 • Hatton Sri Manickapillayar Kovil, Hatton

 

top