List of Buddhist Temples in Nepal

Kapilbastu District

Kathmandu District

 • Swayambhu
 • Boudhanath
 • Manjushree temple
 • Mahamanjushree temple
 • Mahabauddha
 • Janabahal
 • Tukanbahal
 • Sheeghal
 • Ombahal
 • Itumbahal
 • Kirtipunya Mahabihar
 • Lokeshwar, Chobhar

 

Lalitpur District

 • Ashok Stupa, Pulchowk
 • Ashok Stupa, Lagankhel
 • Bungmati
 • Shankerdev Samskarita Mayurvarna Mahavihara (Bhinche Baha)
 • Indradev Samskarita Jay Manohar Varma Mahavihara (Su Baha)
 • Baladhar Gupta SamskaritaBaladhar Gupta Mahavihara (Yachhu Bahal)
 • Divya diwakar SamskaritaShree Vaisyavarna Mahavihara (Guji Baha)
 • Shivadev Samskarita Rudravarna Mahavihara (Uku Bahal)
 • Balarcana Dev Samskarita Jyesthavarna Mahavihara (Tanga Bahal)
 • Mandeva Samskarita Chakravarna Mahavihara (Cuka Bahal)
 • Bhuvanakar Samskarita Dharmakirti Mahavihara (Ta Baha)
 • Laxmi Kalyan Varma SamskaritaRatnakar Mahavihara (Ha Bahal)
 • Bidhyadharsarma Samskarita Yashodharvarma Mahabihara (Bu Bahal)
 • Sri Vaccha Mahavihara (Si Baha)
 • Rudradev Gargagotra Varma Samskarita Dattanama Mahavihara (Dau Baha)
 • Bhaskerdev Samskarita Hiranyabarna Mahavihara (Kwa Bahal)
 • Guna Laxmi Varma Samskarita Guna Laxmi Mahavihara (Dhum Baha)
 • Surya Varma Samskarita Vajrakirti Mahavihara (Wam Baha)
 • Rudradev Nangapala Samskarita Jyotivarna Mahavihara (Jyo Baha)

 

Surkhet District

 • Kankre Bihar

 

Rasuwa District

 • Muktinath

 

 

 

 

 

 

top