Blocks of Sant Kabeer Nagar District Uttar Pradesh

There are 9 blocks in Sant Kabeer Nagar District Uttar Pradesh

District Name Blocks Name
SANT KABEER NAGAR

BAGHAULI

BELHAR KALA

HAISAR BAZAR

KHALILABAD

MEHDAWAL

NATHNAGAR

PAULI

SANTHA

SEMARIYAWAN

 

Back to Uttar Pradesh Home Page Back to Blocks of UP Back to BrandBharat.com Home Page

top