Blocks of Allahabad District Uttar Pradesh

There are 20 blocks in Allahabad District Uttar Pradesh

District Name Blocks Name
ALLAHABAD

1 BAHADURPUR

2 BAHARIYA

3 CHAKA

4 DHANOOPUR

5 HANDIYA

6 HOLAGARH

7 JASRA

8 KARCHANA

9 KAUDIHAAR

10 KONDHIYARA

11 KORAON

12 MANDA

13 MAU AIMA

14 MEJA

15 PHULPUR

16 PRATAPPUR

17 SAIDABAD

18 SHANKARGARH

19 SORAON

20 URUWA

 

Back to Uttar Pradesh Home Page Back to Blocks of UP Back to BrandBharat.com Home Page

top