Blocks of Agra District Uttar Pradesh

There are 15 blocks in Agra District Uttar Pradesh

District Name Blocks Name
AGRA

1. ACHHNERA

2. AKOLA

3. BAH

4. BARAULI AHIR

5. BICHPURI

6. ETMADPUR

7. FATEHABAD

8. FATEHPUR SIKRI

9. JAGNER

10. JAITPUR KALAN

11. KHANDAULI

12. KHERAGARH

13. PINAHAT

14. SAIYAN

15. SHAMSABAD

 

Back to Uttar Pradesh Home Page Back to Blocks of UP Back to BrandBharat.com Home Page

top