Blocks of Saran

Panchayats of Mashrakh Block, Saran

( There are 17 Panchayats in Mashrakh Block)

 

Gangauli

Chand Kudariya

Karn Kudariya

Dumarsan

Arna

Bangara

Kawalpura

Bahrouli

Durgouli

Jajouli

Khajuri

Nawada

Madarpur

Sonhouli

Semari

Mashrakh West Part

Mashrakh East Part

History of Mashrakh Block Saran Bihar

Agriculture in Mashrakh Block Saran Bihar

Industry in Mashrakh Block Saran Bihar

Local Business in Mashrakh Block Saran Bihar

Police Stations in Mashrakh Block Saran Bihar

Doctors in Mashrakh Block Saran Bihar

Hospitals / Clinics in Mashrakh Block Saran Bihar

Hotels / Dharmshala in Mashrakh Block Saran Bihar

Restaurants in Mashrakh Block Saran Bihar

Petrol Pumps in Mashrakh Block Saran Bihar

Coaching Institutes / Tuition in Mashrakh Block Saran Bihar

Schools in Mashrakh Block Saran Bihar

Colleges in Mashrakh Block Saran Bihar

Cinema Halls / Theatres in Mashrakh Block Saran Bihar

NGO in Mashrakh Block Saran Bihar

Temples in Mashrakh Block Saran Bihar

Mosques in Mashrakh Block Saran Bihar

Churches in Mashrakh Block Saran Bihar

 

top